Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Anne Dostu Hastane Uygulaması Hakkında Ebelik Öğrencileri Ne Biliyor?

1.

Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Bursa, Türkiye

2.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ağrı, Türkiye

3.

Mersin Üniversitesi, İçel Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Mersin, Türkiye

4.

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 23-29
DOI: 10.5152/JMHS.2023.224281
Anahtar Kelimeler : Anne dostu, ebelik, öğrenci
Okunma: 1497 İndirilme: 326 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2023

Amaç: Bu çalışma ile ebelik öğrencilerinin anne dostu hastane uygulaması hakkındaki bilgi ve görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirildi. Örneklemini bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur (n = 355). Veriler, Tanımlayıcı Özellikler Veri Toplama Formu, Anne Dostu Hastane Uygulaması’na İlişkin Görüş Formu ve Anne Dostu Hastane Uygulama Kriterleri Bilgi Formu ile toplandı.

Bulgular: Öğrencilerin anne dostu hastane kriterlerini bilme durumları genel puan ortalamaları 5.25±4.80 (min:0, max:10) olarak saptandı. Öğrencilerin bazı tanımlayıcı özellikleri ve anne dostu hastane uygulaması konusundaki görüşleri ile bilgi puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu tespit edildi.

Sonuç: Öğrencilerin anne dostu hastane uygulaması hakkında bilgilerini orta düzeydedir. Öğrencilerin tamamına yakını anne dostu hastane uygulamasının yararlı olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

Cite this article as: Öner, S., Çağan, E. S., Güner, S., & Hadımlı, A. (2023). Anne dostu hastane uygulaması hakkında ebelik Öğrencileri ne biliyor?. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 23-29.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110