Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Ebelik Öğrencilerinin Perspektifinden Profesyonel Değerler: Kesitsel Bir Çalışma

1.

Department of Midwifery, İstinye University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

2.

Department of Nursing, İstinye University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 30-36
DOI: 10.5152/JMHS.2023.224078
Okunma: 753 İndirilme: 150 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2023

Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik öğrencilerinin profesyonel değerlerine ilişkin algılarını değerlendirmektir.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Ocak-Haziran 2020 tarihleri arasında 100 ebelik öğrencisi ile Öğrenci Bilgi Formu ve Ebelerin Mesleki Değerleri Ölçeği kullanılarak yüz yüze yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların EPDÖ’nden aldıkları bireysel puan ortalaması 125,88 ± 24,28 idi. 1. sınıf öğrencilerinin EPDÖ puan ortalamaları ile 4. sınıf öğrencilerinin EPDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve 4. sınıf öğrencilerinin EPDÖ puanlarının 1. sınıflara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ebeliği “ailesinin isteği üzerine” tercih eden öğrencilerin EPDÖ ortalama puanları, diğer nedenlerle seçenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olarak belirlendi.

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin mesleki değer algıları sınıf düzeyine göre değişmekle birlikte iyi bir düzeydedir Meslek seçiminde en önemli unsur “mesleği sevmek” iken, “ailesinin isteği üzerine” mesleği tercih eden öğrencilerin profesyonel değer düzeyleri daha düşüktür. Öğrencilerin profesyonel değer algılarını etkileyen faktörlerin değerlendirildiği geniş örneklemli çalışmaların yapılması ve ebelik eğitimi müfredatlarının profesyonel değer algılarını geliştirecek şekilde geliştirilmesi önerilmektedir.

Cite this article as: Balkan, E., Çalışkan, E., & Şimşek, A. (2023). Professional values from the perspectives of midwifery students: A cross-sectional study. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 30-36.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110