Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Postpartum Dönemde COVID-19 Korkusunun Annelerin Bebek Bakımı ile İlgili Obsesif-Kompulsif Davranışlarına ve Postpartum Depresyona Etkisi

1.

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Elazığ, Türkiye

2.

Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya, Türkiye

3.

İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Malatya, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 7-13
DOI: 10.5152/JMHS.2023.222755
Okunma: 1171 İndirilme: 323 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2023

Amaç: Araştırma postpartum dönemde COVID-19 korkusunun annelerin bebek bakımı ile ilgili obsesif-kompulsif davranışlarına ve postpartum depresyona etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir ilin Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı toplam 211 anne ile yürütüldü. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, COVID-19 Korkusu Ölçeği, Postpartum Dönemde Annelerin Bebek Bakımı ile İlgili Obsesif ve Kompulsif Davranışları Ölçeği (OKDÖ), Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSÖ) ile toplandı.

Bulgular: Araştırmada annelerin %23,2’sinin doğum sonu depresyon açısından risk altında olduğu görüldü. Annelerde COVID-19 korkusu ile bebek bakımı ile ilgili obsesif-kompulsif davranışlar arasında zayıf negatif korelasyon, doğum sonu depresyon arasında çok zayıf pozitif korelasyon belirlendi (sırasıyla r: −,321, r: ,199; p < ,001, p < ,05).

Sonuç: Araştırmada annelerin yaşadıkları COVID-19 korkusu arttıkça bebek bakımı ile ilgili obsesif-kompulsif davranışların azaldığı ve doğum sonu depresyon riskinin arttığı belirlendi.

Cite this article as: Kurt, N., Battal, S., & Ünver Koca, H. (2023). The effect of COVID-19 fear in the postpartum period on mothers’ obsessive– compulsive behaviors related to baby care and postpartum depression. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 7-13.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110