Journal of Midwifery and Health Sciences
Review

COMPARISON OF MIDWIFERY EDUCATION BETWEEN TURKEY AND CANADA: A SECTION

1.

Ege Ünivesitesi

Journal of Midwifery and Health Sciences 2020; 3: 59-70
Read: 714 Downloads: 118 Published: 06 April 2020

To compare the knowledge and impressions obtained from the Ryerson University Department of Midwifery with the midwifery education of Turkey. The compilation was created as a result of academic visits made to Canada between 15th and 22nd of June at 31st International Confederation of Midwifery Congress. In this context, the midwifery part of the university was examined and approvals were obtained from the institution. Ryerson University is one of Canada’s most prestigious state universities. In the review article, the acceptance of students, duration and content of education, clinical education are presented by comparing it with the midwifery education system of our country. Education content of Ryerson University Midwifery Department includes health, social and biological sciences. When examining Canada as a different country it is seen that there are similarities and differences in the midwifery education when compared to our country. Each education system should be evaluated by taking into account the health indicators of the country, geographical, social and political situation. These impressions are very important in order to strengthen the midwifery profession, increase the health of the mother-newborn and take the best practices.

KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI:
BİR KESİT*

Bu derlemede amaç, Kanada’da akademik amaçlı ziyaret edilen Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümüne yönelik elde edilen bilgi ve izlenimlerin ülkemiz ebelik eğitimi ile karşılaştırılmasıdır. Derleme, 31. Uluslararası Ebelik Konfederasyonu Ebelik Kongresi kapsamında 15-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Kanada’da yapılan akademik ziyaretler sonucu oluşturulmuştur. Bu kapsamda bir üniversitenin ebelik bölümü incelenebilmiştir. İzlenimler için kurumdan onay alınmıştır. Kanada’nın seçkin devlet üniversitelerden biri olan Ryerson Üniversitesi’nin ziyareti ile izlenimler edinilmiştir. Derleme makalede üniversitenin ebelik bölümüne öğrenci kabulü, eğitimin süresi ve içeriği, klinik uygulamaları ve klinik öğretimi ülkemiz ebelik eğitim sistemi ile karşılaştırılarak sunulmuştur. Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümü’nün eğitim içeriği; sağlık, sosyal ve biyolojik bilimlerin karışımından oluşmaktadır. Farklı bir kültür ve ülke olarak Kanada Ebelik Eğitimi örneği incelendiğinde, ülkemiz ebelik eğitimi ile benzerlikler ve farklıklar olduğu görülmektedir.  Her bir eğitim sistemi kendi ülke sağlık göstergeleri, coğrafi, sosyal ve siyasi durumu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. En iyi uygulamaların örnek alınması veya gerekli düzenlemelerin yapılması adına bu izlenimler ebelik mesleğini güçlendirmek ve anne-yenidoğan sağlığını yükselmek için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kanada; Ryerson Üniversitesi; Ebelik; Eğitim programı;
Türkiye

Files
TURKISH
EISSN 2687-2110