Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Tünelli Kateter Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyeteyi Etkiler mi?

1.

Department of Nephrology, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

2.

Department of Medical Biology, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

3.

Department of Nephrology, T.C. Ministry of Health University of Health SciencesBursa Special Education and Research Hospital, Bursa, Turkey

4.

Department of Nephrology, University Health Sciences , Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

5.

Department of Psychiatry, Atatürk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 1-6
DOI: 10.5152/JMHS.2022.223160
Okunma: 1891 İndirilme: 405 Online Yayın Tarihi: 01 Nisan 2023

Amaç: Hemodiyaliz, son dönem böbrek hastalığı (SDBY) için en yaygın renal replasman tedavisidir. Hemodiyaliz hastalarında depresyon ve anksiyete insidansı normal popülasyona göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında depresyon ve anksiyete düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Nörolojik hastalığı olmayan 166 hemodiyaliz hastası çalışmaya dahil edildi. Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri anketleri hastalar tarafından yanıtlandı. Puanlama aynı envanter kullanılarak yapıldı. Hemodiyalize AV fistül ile girenler ile tünel kateter ile girenler karşılaştırıldı. Aynı zamanda böbrek nakli bekleme listesine kayıtlı olan ve olmayan gruplar da karşılaştırıldı.

Bulgular: Transplantasyon programına başvuran hastalar, başvurmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük anksiyete puanlarına sahipti (6–11, p = ,000). Fistüllü hemodiyaliz hastalarının hesaplanan anksiyete puanı ve depresyon puanı, kateterli hemodiyaliz hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla 6 ila 10 ve 9,5 ila 15; p = ,001, p = ,002).

Sonuç: Sunulan çalışmaya göre, tünel kateter varlığının ve bir transplantasyon programına başvurulmamasının hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyon bozukluğu için önemli risk faktörleri olduğunu veya en azından hemodiyaliz hastalarında depresyon veya anksiyete bozukluğunun şiddetine katkıda bulunduğunu düşünüyoruz.

Cite this article as: Çankaya, E., Doğan, H., Bilen, N., Başar Aykent, M., & Özcan, H. (2023). Does tunneled catheter affect depression and anxiety in hemodialysis patients? Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 1-6.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110