Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Ebelik Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sırasında Gündüz Uykululuğu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi: Çok Alanlı, Kesitsel Bir Çalışma

1.

Department of Midwifery, Kırklareli University, School of Health, Kırklareli, Turkey

2.

Department of Midwifery, Kırklareli University, Faculty of Health Science, Kırklareli, Turkey

3.

Department of Midwifery, Ahi Evran University, Faculty of Health Science, Kırşehir, Turkey

4.

Department of Midwifery, Karabük University, Faculty of Health Sciences, Karabük, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 100-109
DOI: 10.5152/JMHS.2023.22013
Anahtar Kelimeler : Uyku hali, ebelik öğrencileri, anksiyete
Okunma: 680 İndirilme: 219 Online Yayın Tarihi: 05 Haziran 2023

Amaç: Bu çalışmada ebelik öğrencilerinde (n = 473) özellikle pandemi döneminde gündüz uykululuk prevalansının ve ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu kesitsel çalışmanın verileri Bilgi Formu, Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS) ve DurumlukSürekli Kaygı Envanteri (STAI) ile toplanmıştır.

Bulgular: Gündüz uykululuk (ESS ≥10) olan öğrencilerin yaygınlığı %22,2 olarak belirlendi. Pandemi sonrası uyku süresinin her iki grupta da anlamlı olarak arttığı saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi sonuçları, ebelik öğrencilerinde Sürekli Kaygı puanı, derslerdeki uykululuk hali ve gece uyku düzenine sahip olma durumunun gündüz uykululuğunu etkileyen risk faktörleri olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Öğrenciler uyku alışkanlığı kazanacakları eğitimlere yönlendirilmelidir.

Cite this article as: Şolt Kırca, A., Güdücü, N., Korkut Öksüz, S., & Aydın Doğan, R. (2023). Evaluation of daytime sleepiness and related factors of midwifery students during the covid-19 pandemic: A multi-site, cross-sectional study. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(2), 100-109.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110