Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Gebelikte Anne-Bebek Rh Kan Grubu Uyumsuzluğunun Doğum Sonrası Panel Reaktive Antibody Gelişimine Etkisi

1.

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2022; 5: 56-61
DOI: 10.5152/JMHS.2022.223261
Anahtar Kelimeler : Gebelik, HLA, MHC, PRA, Rh Faktörü, Kan grubu
Okunma: 955 İndirilme: 303 Online Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2022

Amaç: Bu çalışmamızda, Panel Reaktive Antibody pozitifliğinin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmesinden yola çıkarak hayatın sonraki dönemlerindeki organ yetmezliği ve transplantasyon ihtiyacı gibi durumlarda kişinin tedavi şansını etkileyen ve tedaviye yön veren Panel Reaktive Antibody pozitifliği gelişimi ve anne-bebek kan gurubu uyuşmazlığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışma için serumları elde edilen 86 doğum öncesi Panel Reaktive Antibody Negatif (-) gebenin, doğum sonrası alınan kanlarından Panel Reaktive Antibody Pozitiflik (+) gelişme oranları analiz edildi.

Bulgular: Yapılan analizler neticesinde, ABO antijenlerine göre bebeğiyle arasında uyum olan 61 (%71) annenin ve uyum olmayan 25 (%29) annenin sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Rh antijenlerine göre değerlendirildiğinde bebeğiyle aralarında Rh uyumu bulunan 69 (%80) anne ve uyum olmayan 17 (%20) anne karşılaştırıldığında, Sınıf I antijenlerine karşı Panel Reaktive Antibody pozitifliği gelişmesi açısından 2 anne grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sınıf II antijenlerine karşı PRA pozitifliği gelişmesi açısından Rh uyumsuz anne grubundaki %41,2 (n = 7) yüzde ile uyumlu anne grubundaki %8,7 (n = 6) yüzde arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p = ,003). En az bir antijen grubuna karşı Panel Reaktive Antibody pozitifliği gelişmesi şartına göre değerlendirilen toplam PRA pozitifliği gelişmesi açısından değerlendirildiğindeyse, yine Rh uyumsuz anne grubundaki %41.2 (n = 7) yüzdeyle Rh uyumlu anne grubundaki %14,5 (n = 10) yüzdeyle arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p = ,036).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda anne-bebek Rh kan grubu uyumsuzluğunun hem Sınıf II antijenlerine karşı hem de toplam olarak Sınıf I ve Sınıf II Panel Reaktive Antibody pozitifliği gelişmesi açısından risk olduğu değerlendirildi. Rh kan grubu uyumsuzluğunun anti-HLA antikorları gelişimine etkisini gösterdiğimiz bu çalışmanın kliniğe destek olacağı, organ nakli tedavilerine yardımcı olacağı ve nakil öncesi immünolojik çalışmalara katkı sağlayacağı görülmektedir. 

Cite this article as: Akyüz, G., & Doğan, H. (2022). Gebelikte annebebek rh kan grubu uyumsuzluğunun doğum sonrası panel reaktive antibody gelişimine etkisi. Journal of Midwifery and Health Sciences, 5(2), 56-61.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110