Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

COVID-19 Döneminde Ebelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Süreci ve Uygulamalı Dersler Hakkında Görüşleri: Karma Yöntem Çalışması

1.

Department of Midwifery, Amasya University, Faculty of Health Sciences, Amasya, Turkey

Journal of Midwifery and Health Sciences 2022; 5: 62-70
DOI: 10.5152/JMHS.2022.222040
Okunma: 975 İndirilme: 206 Online Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2022

Amaç: Henüz hastane deneyimi olmayan 2. sınıf ebelik öğrencilerinin, COVID-19 pandemisi, uzaktan eğitim süreci ve uygulamalı dersler hakkındaki görüşlerini belirlemektir.

Yöntemler: Araştırma 15.02 .2021 -03.1 0.202 1 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik bölümünde karma yöntemle gerçe kleşt irilm iştir . Araştırmanın örneklemini 45 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, COVID-19 pandemisi hakkındaki görüşlerini, uzaktan eğitim sürecini ve uygulamalı dersleri anlatan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Betimsel istatistikler için ki-kare testi, verilerin istatistiksel analizinde nicel veriler, nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %22,2'sinin karantinada kaldığı belirlendi. Bu süreçte öğrencilerin yalnızlık ve belirsizlik gibi duygular yaşadıkları ve çeşitli baş etme mekanizmaları geliştirdikleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin avantajları ulaşım sorununun olmaması ve dersle ilgili kaynaklara ulaşımın kolay olması iken dezavantajları ise bilgisayar başında çok fazla zaman geçirme, teknik zorluklar ve ders saatlerinin az olması olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin kendilerini ebe gibi hissettirdiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin COVID-19 pandemisi ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin olumsuz duygularının baskın olduğu, uygulamalı dersler kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden memnun oldukları sonucuna varılmıştır.

Cite this article as: Murat Öztürk, D., & Uzun Özer, B. (2022). Opinions of midwifery students on distance education process and practical courses in Covid-19 period: A mixed-method study. Journal of Midwifery and Health Sciences, 5(2), 62-70.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110